loading

HAVA LiDAR


Hava aracına (helikopter, uçak) yerleştirilen Lazer Tarama Cihazı, IMU (Inertial Measurement Unit) ve GPS (Global Positioning System)' ten oluşan bir sistemdir. Bu sistemle havadan taranan yüzey ve objelere ait (XYZ) koordinat ve yükseklik değerleri içeren nokta bulutu elde edilir.

DeltaLidar şirketi olarak 10 yıllık tecrübeye sahip lidar ekibimiz ve en son teknoloji ürünü lazer tarama cihazlarımızla Lidar verilerinden; tarım, enerji, orman, ulaşım, havacılık, inşaat, madencilik ve belediyecilik sektörlerinde hizmet vermekteyiz.

Elektrik iletim hatları,petrol ve doğalgaz boru hatları, karayolu-demiryolu etüd ve planlama projeleri için koridor harita üretiminde, sel-taşkın analizi gibi hidrografik çalışmalarda, heyelan vb.risk haritalarının oluşturulmasında Hava Lidar teknolojisini kullanarak hızlı ve ekonomik çözümler sunuyoruz.

HAVA LiDAR Hizmet Kataloğu


Detaylı bilgi için;
Hava Lidar hizmet kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.

KATALOĞU İNDİR

HAVA LiDAR UYGULAMASININ AVANTAJLARI


Hava Lidar ile çok geniş alanları kısa sürede, doğruluktan ödün vermeden, düşük maliyetle haritalamak mümkündür. Hava Lidar haritalama yöntemi diğer yöntemlere göre aşağıdaki avantajlara sahiptir.

 • Zaman
 • Maliyet
 • Doğruluk
 • Hassasiyet

WAVEFORM (ÇOKLU DÖNÜŞ) TEKNOLOJİSİ


Lidar teknolojisinde "waveform" (çoklu dönüş) özelliği sayesinde lazer pulsu (lazer demeti) bir objeye çarptıktan sonra parçalanarak yoluna devam eder. Bu özellik sayesinde bir lazer pulsundan çoklu dönüşler elde edilir. Ormanlık ve diğer bitki örtüsünün olduğu alanlarda da lazer pulsu ağaçların sadece yüzeylerinden değil, ağaçların ve ormanın altında kalan topoğrafya, bina, elektrik hatları gibi tüm objelerden veri alabilmektedir. Delta Lidar; hava lidar sisteminden elde edilen 3D nokta bulutunun "waveform" (çoklu dönüş) versini analiz ederek; özel yazılımlar ile nokta bulutunu hassas bir şekilde sınıflamakta, ve ormanaltı gibi bitki örtüsünün altında kalan topoğrafyayı gösteren Sayısal Yükseklik / Sayısal Arazi Modelini özel algoritmalarla üretmektedir.


Uygulama Alanları
    DEĞİŞİM ANALİZİ


Delta Lidar; aynı bölgede farklı periyotlarda elde edilen veriler karşılaştırılarak, alanda meydana gelen değişimleri otomatik olarak belirlemektedir. Değişim Analizi ile;

 • Kaçak yapıların ve kaçak katların tespiti
 • Ormanlık ve ağaçlık alanlardaki kaçak kesimlerin tespiti
 • Kaçak hafriyat dökümlerinin tespiti yapmaktayız.

    Sel -Taşkın Analizi


Hava Lidar nokta bulutundan elde edilen Sayısal Yükseklik Modeli (DEM),Sayısal Yüzey Modeli (DSM) arazinin gerçeğe çok yakın 3 Boyutlu modeli olduğundan, sel taşkın analizleri çok doğru sonuçlar verir.

 • UÇUŞ PLANLAMA

  Müşterimiz talepleri doğrultusunda projede kapsamında istenen nokta yoğunluğu (nokta sayısı / m²) ve bu nokta yoğunluğunu elde etmek için; arazi yapısı, lazer tarayıcının teknik özellikleri, hava aracının teknik özellikleri vs. konular dikkate alınarak uçuş planı hazırlanır.

 • UÇUŞ OPERASYONU
  ve VERİ ALIMI

  Hazırlanan uçuş planı dikkate alınarak, gerekli yer kontrol istasyonları ve yer kontrol noktaları tesis edilerek ve hava koşulları göz önünde bulundurularak veri alımı gerçekleştirilir.

 • VERİ DENGELEME ve
  NOKTA BULUTU ÜRETİMİ

  Elde edilen ham lazer tarama veri seti waveform analiz yapılarak nokta bulutuna dönüştürülür. Elde edilen nokta bulutu; GPS, IMU, ve Yer kontrol istasyonlarından gelen veri setleri ile dengelenmiş koordinatlarlar kullanılarak hassas bir şekilde koordinatlandırılır.

 • NOKTA BULUTU, SAYISAL MODELLER, HALİHAZIR ve ORTOFOTO

  Koordinatlandırılırmış nokta bulutu öncelikli olarak sınıflandırılır ve “topografya, bitki örtüsü, binalar, enerji, iletim hatları vs.” katmanlara ayrılır. Üretilen sınıflandırılmış Nokta Bulutu kullanılarak Sayısal Arazi Modeli (DEM / DTM) ve Sayısal Yüzey Modeli (DSM), oluşturulur. Elde edilen fotoğraflar kullanarak “ortofoto” üretilir. Nokta bulutu ve fotoğraflar kullanılarak “halihazır haritalar” yapılır.

 • KALİTE KONROL VE RAPORLAMA

  Üretilen “Sınıflandırılmış Nokta Bulutu, Sayısal Arazi Modeli (DEM / DTM), Sayısal Yüzey Modeli (DSM), Ortofoto ve diğer sayısal haritalar hassas kontrol süreçlerinden geçirilerek sonuç raporu hazırlanır ve teslim edilir.

İŞ SÜRECİMİZ HAVA LiDAR

Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak No:8 Daire:23 Şişli/İSTANBUL